Chúng Tôi Đang Thuê!

Bạn là người sửa đổi hoặc có thể sửa đổi các MOD hiện có và muốn trở thành một phần của Nhóm phát triển Thinkkers? Nếu có, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm tốt về mod Ứng dụng / Trò chơi
  • Thời gian rảnh
  • Nhất quán là phải ❤️