Sách & Tham khảo - Cập Nhật Mới

Có hàng nghìn ứng dụng sách phổ biến nhất có sẵn trong danh mục Sách & Tài liệu tham khảo trên trang web của chúng tôi. Tất cả các apk sách đã sửa đổi và trả phí đều được cập nhật gần đây và có thể tải xuống miễn phí.

Nếu bạn không có tiền để mở khóa đăng ký cao cấp của các ứng dụng như Amazon Kindle, Medium, thì bạn cũng có thể tải phiên bản đã sửa đổi của chúng từ các nhà tư vấn mà không có bất kỳ thay đổi nào về tính năng.