Cách Sống - Cập Nhật Mới

Trong Danh mục Phong cách sống, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng cao cấp liên quan đến mua sắm, chiêm tinh, tài sản và hẹn hò với mọi tính năng và tư cách thành viên được mở khóa để có khả năng sử dụng tốt hơn. Các ứng dụng như Tinder, Pinterest, Guruji và Badoo thuộc danh mục này.