Cá Nhân Hóa - Cập Nhật Mới

Nếu bạn đang tìm kiếm các ứng dụng hình nền động (Zedge), launcher (Nova,…), bàn phím đẹp hoặc Gói biểu tượng, thì bạn có thể tải chúng với các phiên bản đã sửa đổi của chúng trong Danh mục cá nhân hóa này. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu bất kỳ ứng dụng được sửa đổi cá nhân hóa nào và chúng tôi sẽ cập nhật chúng rất sớm.