Công cụ - Cập Nhật Mới

Các thiết bị Android có thể được tối ưu hóa dễ dàng với sự trợ giúp của các công cụ, vì vậy chúng tôi đã tạo danh mục công cụ này và liệt kê tất cả các ứng dụng liên quan như Titanium Backup Pro, AVG, Dumpster, VPN (Turbo, ExpressVPN,…) và nhiều ứng dụng khác. Các ứng dụng này tăng hiệu suất thiết bị của bạn lên cấp độ tiếp theo chỉ bằng vài cú nhấp chuột.