Thẻ bài - Cập Nhật Mới

Trong Danh mục trò chơi bài, bạn sẽ nhận được các liên kết để tải xuống tất cả các loại trò chơi bài đã được mod với mọi thứ được mở khóa để cuối cùng giúp bạn giành chiến thắng trong trò chơi. Addiction Solitaire và Solitaire là những ví dụ về thể loại này có sẵn để tải xuống trong các phiên bản đã sửa đổi.