Mô phỏng - Cập Nhật Mới

Trong danh mục trò chơi mô phỏng, chúng tôi đã liệt kê tất cả các apks đã mod của các trò chơi mô phỏng tốt nhất để tải xuống. Danh sách này bao gồm hầu hết các trò chơi mô phỏng ngoại tuyến và trực tuyến như Idle Miner Tycoon, Rocket Star, World Box, Lovestruck Choose your Romance và nhiều trò chơi khác.